Dansebussen kører …………

Annonce:
Dansebussen kører på lørdag aften den 1. oktober 1955 til “Landsbyen” i Næstved, hvor Henrik Wandalls orkester har præmiere. Humør og fest for alle mellem 14 og 70.
Afgang Køge Torv kl. 19,15.
Billetsalg: Turist Centralen , Vestergade 6, tlf. 1000.
(ØF 28. september 1955 side 11)