Cirka 100 medlemmer og 40 både i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub holdt i går den 31. marts 1960 generalforsamling på “Børsen” –
(Jernbanegade 6) – formanden Erik Lundsgaard kunne berette, at der er 107 medlemmer i klubben – 28 aktive seniorer, 51 juniorer og 28 passive seniorer.
I løbet af vinteren er bygget 17 optimistjoller på Søndre skole.
Der vil ved sæsonstart være en snes større både og en snes joller i klubben.
(ØF 1.april 1960 side 4)