Cand. pharm. A. Nielsens Laboratorium

Annonce i Østsjællands Avis:

Cand. pharm. A. Nielsens Laboratorium tilbyder følgende absolut fine Parafumer:
Esprit de Vallø pr. Flaske 50 – 325 øre
Kjøge Viol pr. Flaske 100 øre.”