Bunkers og sirener

Der blev denne sommer taget initiativ til istandsættelse af Køges 31 bunkers og genopsættelse af luftsirener, som et led i en landsdækkende kampagne, der skulle gøre Danmark beredt, hvis den frygtede tredje verdenskrig skulle komme.