Bruges kræfterne forkert kan arbejdet blive en plage

På “Foreningen Unge Piger”‘s møde i aftes den 6. februar 1957 på Hotel Hafnia fortalte læge Viggo Munch om muskellidelser, holdningsfejl, åreknuder og andre ting, som plager mange mennesker – ikke mindst dem, der har meget gående eller stående arbejde. Med lysbilleder illustrerede lægen, hvordan der lige fra barndommen begås fejl, som kan påføre legemet forskellige belastninger.
Bag efter demonstrerede fru Emmy Munch arbejdsstillinger.
Mødet sluttede med kaffebord. (ØF 7. februar 1957 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.