Brogade-komite nedsættes

Som led i forberedelserne til Køge karneval 5. og 6. juli 1958 er man nu nået til nærmere tilrettelæggelse af den såkaldte “Verdens længste Bar”.
Der er udsendt indbydelse til forretningsindehaverne og grundejerne i Brogade.
Sammenkomsten afholdes på Hotel Hafnia den 22. april 1958, hvor gode ideer skal drøftes. (ØF 18. april 1958side 4)

I ØF den 23. april 1958 blev det oplyst, at det nedsatte udvalg består af købmand Aa. Thomasen, købmand Hugo Jørgensen, restauratør A. Larsson,
apoteker Aabling-Thomsen og tobakshandler Jens Gerhard Christensen.