Børnetilskud

Køgensere fik sammenlagt 261.000 kr. i børnetilskud i 1950. Havde forældrene en indkomst på under 12.000 kr. om året var tilskuddet 100 kr. pr. barn, lå indkomsten på mellem 12.000 kr. og 16.000 kr. var tilskuddet 75 kr. pr. barn, mens det var 50 kr. pr. barn for indtægter på mellem 16.000 kr. og 20.000 kr. – havde man sammenlagt en årlig indtægt på over 20.000 kr. fik man ikke del i tilskuddet.