Borgmester Niels Albrechtsen døde i aftes den 3. juni

Køges borgmester Niels Albrechtsen, der deltog i et bestyrelsesmøde i Social-Filantropisk Boligselskab, blev pludselig syg og blev indlagt på Køge Sygehus, hvor han kort efter døde. Han havde i flere år lidt af dårligt hjerte.
(ØF 4. juni 1959 side 1 – nekrolog i 2 spalter + billede)
(ØF den 6. juni 1959 side 4 udtales mindeord fra fællesorganisationens forretningsudvalg.
Det meddeles at begravelsen findersted den 9. juni 1959)

Ved begravelsen talte sognepræst Aage Madsen ud fra salmen “Kirkeklokke mellem ædle malme”. Efter talen sang koncertsangerinde Elsa Jena “Kun en dag et øjeblik ad gangen”, hvorefter statsminister H. C. Hansen ved båren bragte den sidste hilsen.
Ved båren paraderede ca. 20 faner fra en lang række faglige organisationer.
(ØF 10. juni 1959 side 3)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.