Blomsterkvarteret, (Bellisvej m. fl.) må vente lidt med vejanlæg

Allerede for nogen tid siden kørte kommunen kantsten ud til “Blomsterkvarteret”,
Bellisvej, Jasminvej, Konvalvej, Lotusvej og Valmuevej. Manglende arbejdskraft og trafik foranlediget af byggeri er en hæmsko udtaler stadsingeniør S. Laurentzius.
(ØF 11. marts 1961 side 4)