Blomsterkvarteret, (Bellisvej m. fl.) må vente lidt med vejanlæg

Allerede for nogen tid siden kørte kommunen kantsten ud til “Blomsterkvarteret”,
Bellisvej, Jasminvej, Konvalvej, Lotusvej og Valmuevej. Manglende arbejdskraft og trafik foranlediget af byggeri er en hæmsko udtaler stadsingeniør S. Laurentzius.
(ØF 11. marts 1961 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 8. februar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.