Bliv velklædt til julen

Annonce:
Bliv velklædt til julen i en Mayfair Habit eller frakke fra
Deres Tøjekspert, Carl W. Jensen,
Brogade 11, Køge. Tlf. 414
“Carl W-klædt er velklædt”
(ØF 7. december 1961 side 11)