Biograferne

2 annoncer, der handler om det samme emne.
I Køge Bio en vittig film med Peter Sellers: Kønnenes kamp og i Kino: “Skal vi elske ?” med bl. a. Jarl Kulle (forbudt for børn u/10 år).
Bemærk –
man skulle kunne nå begge forestillinger der vises henholdsvis kl. 10 og kl. 21.
(ØF 12. februar 1962 side 9)