Bekendtgørelse om at drive beværtning

Det bekendtgøres, at restauratør Erik Jørgensen, Køge har indsendt ansøgning om fornyelse af bevilling til at drive beværtning uden ret til udskænkning af stærke drikke fra “Kaffehuset”, Sdr. Lyng, Køge. Eventuelle indsigelser herimod skal indgives til bevillingsnævnet, Køge inden den 25. maj 1957. (ØF 11. maj 1957 side 4)