Bedre parkeringsmuligheder

I disse dage fjernes benzintank-anlægget på sydsiden af Køge Torv.
Grunden har i en årrække været udlejet til cykelhandler Poul Hansen, men da han for nogen tid siden afhændede sit forretningslokale, opsagde kommunen lejemålet.
Arealet bliver nu inddraget til parkering. Der kan sandsynligvis indrettes op mod en halv snes båse. (ØF 7. november 1961 billede)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.