Badehotellet Calunda

Annonce i Kjøge Avis:

“Badehotellet Calunda ved Kjøge Jernbanestation er fra Dags Dato aabnet og anbefales de ærede Beboere af By og Land. I Hotellet findes smukt møblerede Værelser til moderate Priser. Særlig fremhæves mine elegante Restaurationslokaler. Table d’ hôte hele Dagen. En prober og billig Betjening skal stedse være mit Formaal.
Ærbødigst N. Olsen”.