A/S Køge Værfts første stabelafløbning

A/S Køge Værft havde den første stabelafløbning. Det var stålskibet “Nerma”, der blev døbt af fru konsul Lauritzen. Skibet var 73 meter langt og 11 meter bredt og havde en brutto-tonnage på1.275 tons.