A/S Kjøge Bank skal betale erstatning til “Stella Nova”

I Østre Landsret blev A/S Kjøge Bank dømt til at betale 12.000 kroner i erstatning plus 2.000 kroner i sagsomkostninger. I 1940 lejede “Stella Nova” en butik i ejendommen Brogade 3 – 5 med ½ års opsigelse. Den 17. juli 1959 opsagde banken lejemålet til ophør den 1. februar 1960 med begrundelse, at banken selv skulle bruge lokalerne.
“Stella Nova” protesterede med henvisning til lejelovens bestemmelser.
Firmaet havde dog på det tidspunkt lejet andre lokaler i Nørregade.
Sagen endte med, at firmet blev tilkendt erstatningen med begrundelse om, at det har været af væsentlig betydning, at blive i ejendommen. (ØF 1. august 1960 side 4)