A/S Kjøge Bank har på fredag den 7. oktober 1955 bestået i 50 år.

På initiativ af sagfører, senere etatsråd Alfred Sørensen holdtes den 7. okotber 1905 i Køge et møde, hvis formål var at stifte en bank under navnet “Kjøge Bank”. Der skulle tegnes en aktiekapital på 100.000 kroner i aktier a 500 kroner, hvoraf de 25% skulle indbetales straks.
Garvermester J. Christensen, sognefoged, gårdejer Chr. Mortensen, Bjæverskov og sagfører H. Sattrup valgtes til direktører.
Der valgtes 32 medlemmer til repræsentantskabet, alle Køge.
Det første banklokale indrettedes i Nørregade 54. I 1924 flyttede man til Brogade 3.
I dag er aktiekapitalen 1 million.-reserverne, der i 1906 var 1.464 kroner er i dag steget til 808.963 kroner. (2 spalter) (ØF 5. oktober 1955 side 3)
(ØF d. 8. oktober 1955 er der stor omtale af jubilæumsfesten)