Arbejderforbundet skifter formand

Køge og Omegns Arbejderforbund havde i aftes den 17. januar 1957 generalforsamling.
Nye love blev vedtaget; men et forslag om at ændre navnet blev stemt ned. Maskinsnedker Hans Hansen blev valgt til formand i stedet for mælkehandler Aage Nielsen. Medlemstallet var pr. 1. januar 1957 – 658 – en fremgang på ét medlem.
Bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn til: “Foreningen af 1885 (Køge og Omegns Arbejderforbund)” blev nedstemt med 9 medlemmer mod 8.
Til bestyrelsesn valgtes gasværksarbejder Kaj Hansen, maskinarbejder Aksel Olsen og frisørmester Mogens Fylking i stedet for maskinsnedker Hans Hansen, der blev formand, forretningsfører Eide Jakobsen, der er rejst fra byen og depotbestyrer Elisius Schmidt. (ØF 18. januar 1957 side 4)