Arbejderforbundet skifter formand

Køge og Omegns Arbejderforbund havde i aftes den 17. januar 1957 generalforsamling.
Nye love blev vedtaget; men et forslag om at ændre navnet blev stemt ned. Maskinsnedker Hans Hansen blev valgt til formand i stedet for mælkehandler Aage Nielsen. Medlemstallet var pr. 1. januar 1957 – 658 – en fremgang på ét medlem.
Bestyrelsens forslag om at ændre foreningens navn til: “Foreningen af 1885 (Køge og Omegns Arbejderforbund)” blev nedstemt med 9 medlemmer mod 8.
Til bestyrelsesn valgtes gasværksarbejder Kaj Hansen, maskinarbejder Aksel Olsen og frisørmester Mogens Fylking i stedet for maskinsnedker Hans Hansen, der blev formand, forretningsfører Eide Jakobsen, der er rejst fra byen og depotbestyrer Elisius Schmidt. (ØF 18. januar 1957 side 4)

Køge Arkiverne følger regeringens retningslinjer og holder lukket til og med 18. januar. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.