Andelsbanken efterlyser ny indskudskapital.

Andelsbankens afdeling i Køge holdt i går d. 25. marts kredsmøde på Hotel Hafnia.
Godt år for Køge-afdelingen.
Nogle overskrifter: “Mekanisering m. v. Kræver betydelige kapitaler” – “Nødvendigt at holde igen med udlån”
Afdelingen viser en fremgang i balancen på knapt 5 millioner.
Uddrag af et 2 spalters referat. (ØF 26. marts 1953 s. 3)