6.000 nye hækplanter i “Den Permanente”

Køge Kolonihaveforening – “Den Permanente Havekoloni” holdt i aftes den 28. marts 1957 generalforsamling på Hotel Hafnia. Kasserer Villy Olsen aflagde regnskab, som balancerede med 18.433 kroner. Statusformuen var på 7.189 kroner.
Formanden, gummiarbejder Helmuth Svendsen sagde blandt andet i sin beretning, at det havde været lidt svært, at få kontingentet opkrævet. Det går dog bedre, og de fleste penge er kommet ind. Fra Carlsen-Langes Legatstiftelse havde man fået 400 kroner og fra Køge kommune 1.200 kroner. Pengene skal anvendes til indkøb af 6.000 hækplanter, som skal plantes ud til hovedgangene, da de gamle trænger til udskiftning.
(ØF 29. marts 1957 side 4)