Resultater fra basen

<<< Retur til Køgebasen

Søgeord: teaterbygningen

1884 Teaterbygningen blev indviet

Kjøge Theater- og Forsamlingsbygning blev indviet. Den blev opført efter tegninger af arkitekt Valdemar Semberlund. Byggeudgifterne beløb sig til kr. 56.000. Teaterbygningens forpagter blev gæstgiver Georg Ludwigs fra Hotel Prinsen for en årlig forpagtningsafgift på kr. 3.000. Gæstgiver Ludwigs forpligtede sig desuden til ikke at afholde baller i sin egen pavillon i Bygårdsstræde (populært kaldet Kalkballen).

1901 Reberbanen blev solgt til Teaterbygningen

Reberbanen blev solgt til Teaterbygningen. Der blev indgang fra Havnegade, og der blev ligeledes opført en toetagers bygning med køkken for neden og beboelse til værten på første sal.

1910 Teaterforestillinger

På teaterbygningen blev der i årets løb opført 24 forskellige teaterstykker af forskellige rejsende teaterselskaber.

1911 Museet blev indviet

Museet i nye omgivelser i Nørregade nr. 4. Det blev indviet under megen festivitas. Der var mange fremmede journalister foruden de indbudte gæster. Indvielsen sluttede med en festmiddag på Teaterbygningen.

1916 8. Regiment blev udskiftet med 1. Regiment

I Maj blev 8. Regiment udskiftet med 1. Regiment - i alt 338 mand - som blev indkvarteret på Teaterbygningen.

1925 Antoniestræde

Etatsråd Alfred Sørensen, som ejede Svogers Gård, anlagde en spadseresti gennem gården ned til Teaterbygningen. Strædet fik navnet Antoniestræde efter hans datter Antonie Weber Gram.

1945 Tyskerne marcherede ud af byen

Den 7. Maj marcherede den tyske besættelsesmagt, Hitlerjugend og de tyske Blitzmädchen ud af Køge for at vandre tilbage til Tyskland. De rømmede derved Teaterbygningen, K.F.U.K. lejren, Missionshuset, Teknisk Skole og Gammelkjøgegaard. Teaterbygningen blev dog over et år benyttet til allierede flygtninge.

1949 Julemesse på Teaterbygningen

En kreds af Køges forretningsdrivende afholdt en velbesøgt julemesse på Teaterbygningen i december måned.

1950 Haveudstilling

På Teaterbygningen i Køge blev der i oktober måned afholdt en stor haveudstilling. Antallet af besøgende på de tre dage udstillingen varede kom op på næsten 5000.

1952 Højskole på Junckers Savværk i Køge havde i aftes premiere.

Der var tilmeldt ca. 150 deltagere, så mødet blev holdt på Teaterbygningen.
Redaktør Erik Halvorsen, højskolernes sekretariat fortalte om højskolens arbejde og de mål, man har sat sig. Formålet med en fabrikshøjskole er, at man skal ud og møde andre mennesker og få et fællesskab. (ØF 15. februar, s. 3 )

1952 Køge socialfilantropiske boligbyggeri

Nyt boligbyggeri i Køge til 2,5 millioner.
Planer for dannelsen af et socialfilantropisk byggeselskab i Køge fremlagt på møde på Teaterbygningen i aftes for en kreds af repræsentanter for Køge By's større firmaer.
Planerne er at opføre 80 lejligheder i 12 kareer på Gyvelvej og Tjørnevej.
(ØF 4. april 1952 s. 1)
Tegning af byggeriet (ØF 5. april på s. 1)

1952 Fællesbageriets 50 års jubilæum

Aktieselskabet Arbejdernes Fællesbageri i Køge fejrede i går den 27. april 1952 sit 50 års jubilæum.Der var mange gratulanter i løbet af dagen og om aftenen var der en festlighed på Teaterbygningen med 150 deltagere.
Bageriets formand, socialinspektør Chr. Petersen bød velkommen, og der var taler af formanden for Landssammenslutningen af Fællesbagerier, borgmester Melgaard, Slagelse og bageriets forretningsfører, borgmester Niels Albrechtsen, der gav en oversigt over virksomheden gennem de 50 år. Endnu en række talere havde ordet og så sluttede festen med dans et par timer. (ØF 28. april 1952 s. 4)

1952 Køge forsøgsby for færdselsstriber

I de sidste dage er de gule færdselsstriber flere steder forvandlet til hvide striber.
Striberne er ikke malede, men er af plastic, der i kogende tilstand bliver hældt på gaden.
Forsøget er efter amerikansk model. Forsøget foretages ved Stationspladsen, Hotel Hafnia, Hotel Prinsen, Rådhuset og Jernbaneoverskæringen nord for Teaterbygningen. (ØF 24. oktober 1952 side 4)

1952 Køge Kor's koncert den 5. november

Den 5. november fejrer Køge Kor 10 års fødselsdag på Teaterbygningen. Man har engageret skuespiller Peter Malberg til at optræde. Den lokale solist-assistance -Inge Willumsen - vil spille Bethovens Patetiquc sonate. (ØF 1. november 1952 side 4)
Den 6. november 1952 er der referat fra koncerten, hvor de forskellige værker, som koret opfører, omtales - referatet er meget lidt positivt.

1952 Fjernstyrede bomme for Strandvej-overskæringen.

Trafikministeriets vejkrydsudvalg har anbefalet fjernstyrede bomme for Strandvej-overskæringen. Det må anses for givet, at der ikke kommer tunnel under eller bro over jernbaneoverskæringen. Bommene skal betjenes fra signaltårnet ved Teaterbygningen. (ØF 16. december 1952 side 3

1953 Plan om at udvide Teaterbygningen

Ved et repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Fællesorganisation for Køge og Omegn er det vedtaget at udvide Teaterbygningen. Der skal bygges en ny scene ud til haven og en side-restaurant ud til Bag Haverne. Planerne vil blive forelagt til godkendelse på generalforsamlingen den 27. februar 1953. (ØF 14. februar 1953 side 4)
Referat fra generalforsamlingen (ØF 28. februar 1953 side 1)

1953 Round Table-afdeling starter i Køge.

Ved et møde i aftes d. 23. marts på Teaterbygningen stiftedes en Køge.afdeling af Round Table. Den første formand blev disponent H. C. Nielsen, næstformand , landinspektør Højlund. Den nye afdeling er nummer 45 indenfor landsorganisationen. (ØF 24. marts 1953 s. 4)

1953 I morgen klokken 9 åbner borgmesteren afstemningen i Køge.

Valg 21. april 1953:
Folketingsvælgerne stemmer i teatersalen på Teaterbygningen og landstingsvælgerne stemmer i verandaen. Der er 6.572 folketingsvælgere og 4.962 landstingsvælgere. (ØF 20. april 1953 s. 4).
Der er valgaftensudsendelse i fjernsynet 21. april 1953.

1953 90 vogne kørte Køges gamle på skovtur.

80 personbiler og 10 busser kørte med over 400 aldersrentemodtagere på udflugt til Slagelse, hvor man fik kaffe i pavillonen i det smukke anlæg. Ved 19 tiden var der en festlig afslutning på Teaterbygningen. For at undgå kortegekørsel blev bilerne sendt afsted når de var fyldt op, og man kunne selv bestemme hvilken vej man ville køre til Slagelse, hvor man skulle være til en bestemt tid. Chaufførerne anstrengte sig for, at de gamle skulle få set noget af det herlige sommerland. (ØF 17. juni 1953 side 4)

1954 Foldevæg midt i teatersalen, nye stole og frisk luft (Teaterbygningen)

Ombygningen, den største i Teaterbygningens historie, ventes færdig til september.
Indrettes med musiktribune, underjordisk garderobe og tjenergange. Den nuværende scene er større end den på Nørrebro Teater. Plads til 100 i foyer - restaurant.
Teaterbygningen er opført i 1884. (ØF 6. januar 1954 side 2)

1954 Vagn Bro´s 60 års fødselsdag den 17. februar

Der var mødt 200 op på Teaterbygningen for at fejre politimester Vagn Bro på hans 60 års fødselsdag, hvor maleriet, som H. C. Bärenholdt havde malet af politimesteren, blev afsløret. Der var 25 taler og ca. 200 telegrammer. (1½ spalte, hvor enkelte talere nævnes + billede)  (ØF 18. februar 1954 side 4)

1954 Borgmesterjubilæum.

Borgmester Niels Albrechtsen har i dag 1.4.1954 været medlem af Køge byråd i 25 år.
Dagen markeres i aften med en fest på Teaterbygningen. (ØF 1. april 1954 side 4)

1954 Et Køge-motiv til borgmesteren.

Borgmester Niels Albrechtsen, der i går havde 25 års jubiulæum, blev fejret af gamle og nye byrådsmedlemmer på Teaterbygningen. Borgmesteren fik overrakt et gavebrev på et maleri af H. C. Bärenholdt, og kan selv efter frit valg vælge et Køge-motiv. (ØF 2. april 1954 side 4 - se også 1. april 1954)

1954 Teaterbygningen som mahogni-palads"

Teaterbygningens store sal vil stå under tag en gang i denne uge. Vægge og loft beklædes med akustiske plader med mahogni-overflade. Toiletforhold og scene vil også snart være færdige. Restaurationen har fungeret i hele ombygningsperioden, oplyser bestyrer Niels Larsen. (ØF 9. juli 1954 side 4)

1954 Husk: 5. oktober dans for ægtepar

Annonce:
Dans er den letteste form for motion.
Begyndere kl. 20oo - øvede kl. 21oo.
Leif's Danseskole
Exam danselærer.
Medlem af Terpsichore.
Telefon Køge 258.
Undervisningen er i Teaterbygningens parketsal.
(ØF 2. oktober 1954 side 7)

1954 Automobiludstilling for en halv million i Teaterbygningen.

Firmaet Kureer fylder på fredag den 22. oktober 1954 Teaterbygningen med 20 biler.
Teaterbygingen bliver efter moderniseringen rammen om den største automobil- udstilling, der hidtil har været i Køge. Udstillingen vil bestå af 20 forskellige Ford person og varevogne i alle prisklasser, samlet værdi ca. en halv million. Der vil også være en stand med automobiltilbehør. (ØF 20. oktober 1954 side 4)
Optakt til udstillingen torsdag aften den 21. oktober 1954 med taler af borgmester Niels Albrechtsen og Niels Kureer. Programleder Erik Kureer præsenterede underholdningen med Ellen Gottschalck, Peter Kitter, Ulrik Neumann og xylofonisterne og 2 små piger - søstrene Gitte og Lene Ryskov. (ØF 22. oktober 1954 side 4)

1955 Foreningsjubilæum

Slagteriarbejdernes Fagforening i Køge kan i morgen den 20. juli 1955 fejre 60 års jubilæum. Om aftenen er der en større middag på Teaterbygningen,
(ØF 29. juli 1955 side 4)

1955 Hjemmeværnsgården vil komme til at koste 50.000 kroner.

En stor del af pengene til ombygning af KFUK-lejren på Sandmarksvej (nu Parkvej) skal tilvejebringes ved Wild-West-fest på Teaterbygningen den 15. og 16. oktober 1955.
Der skal sælges 10.000 lodsedler. En større omtale i ØF 5. august 1955 side 4

1955 Svømmestævne

Annonce:
Søndag den 21. august 1955 kl. 15,00 vil eleverne fra Køge Svømmeklub
på svømmestadion give en opvisning af, hvad de har lært i forskellige
svømmearter i sommer.
Billetpris: voksne 1 krone, børn 50 øre.
Efter opvisningen, præmieuddeling på Teaterbygningen.
Vi tager madpakker med. Dans for børnene.
Balbillet 50 øre.
Køge Svømmeklub.
(ØF 19. august 1955 side 6)
Omtale af stævnet med billede - svømmelærerinden faldt i vandet.
(ØF 22. august 1955 side 4)

1955 DUI's landsdelsstævne i Køge blev en stor succes.

Der var konkurrencer både lørdag og søndag d. 10. og 11. september 1955 ved DUI's landsdelsstævne. Lørdag aften var lederne samlet til en lille fest i Theodorhus, hvor et vægmaleri af Poul Lond blev afsløret. Søndag sluttede på Teaterbygningen med overrækkelse af 101 præmier. (ØF 12. september 1955 side 4)