Bøger fra Køge Arkiverne

Her finder du en liste over bøger, der er udgivet af Køge Byhistoriske Arkiv, alene eller i samarbejde med andre. Bøgerne kan købes i boghandlerne og i Køge Byhistoriske Arkiv.  Enkelte kan være udsolgte, så ring og spørg efter titlerne.

Erik Gøbel:
Torvet 14. bygninger, beboere og bank.
Køge Byhistoriske Arkiv og Nordea Køge, 2005.

Birgit Rosenberg:
Ølby. Landsbyen før og nu. Gårde.
En lokalhistsorisk undersøgelse fra Højelse Sogn i Køge Kommune.
Højelse Sognearkiv, 2006.

Mette Henriksen:
Torvet 9 – Fra købmandsgård til bankvirksomhed.
Køge Byhistoriske Arkiv og Nordea Køge, 2005.

Mette Henriksen: Kirkestræde 20. Danmarks ældste daterede bindingsværksbygning.
Køge Byhistoriske Arkiv og Køgebibliotekerne, 2005.

Mette Henriksen:
Køge i 1950’erne. Hit med Historien, bind 1.
Køge, 2001.

Henning Bjørn Larsen:
Køge mellem krig og fred 1914-1949. Hit med Historien bind 2.
Køge, 2003.

Birte Broch:
Køge 1850-1914. Frihed, folkestyre og fremskridt. Hit med Historien, bind 3.
Køge 2009.

Claus Buttenschøn:
Køge 1700-1850. Byen og borgerne.
Hit med Historien, bind 4. Køge 2005.

Thomas Meloni Rønn:
Køge 1500-1700. Renæssancen.
Hit med Historien, bind 5. Køge 2011.

Henning Bjørn Larsen:
Køge under Besættelsen 1940-1945.
Køge, 1995.

Herfølge Sogns Sygeplejehjem 1913-1988.
Et bidrag til den moderne syge- og ældreplejes historie. Red. af Birte Broch, J.V. Christensen, Hans Christoffersen og Kjeld Simon Villadsen.
Herfølge, 1995.

Gudrun Steen Knudsen:
Hjemmesygeplejen på landet 1945-1980.
Herfølge, 2004

Birgit Rosenberg:
Lille Skensved. Fra landsby til stationsby. Udgivet af Højelse Sognearkiv, 2002.

Køge Bys Historie ,
bd. 2, 1850-1988. Køge, 1988. Udgivet i samarbejde med Køge Museum.

Birgit Rosenberg:
Ølby. Landsbyen før og nu, bd. 1 – Gårde. Udgivet af Højelse Sognearkiv.
Roskilde, 1989.

Birgit Rosenberg:
Ølby. Landsbyen før og nu, bd. 2 – Øvrige ejendomme. Udgivet af Højelse Sognearkiv. Borup, 1992.

Birgit Rosenberg:
Store og Lille Salby. Udgivet af Højelse Sognearkiv, 2012.

Børge Kjeldsen:
Køge Vandværk 1892-1992.
Køge, 1992.

Herfølge og Sædder. Dengang og nu.
Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne. Red. af Birte Broch.
Køge, 1993.

Dan Pedersen:
Scheels og Vallø Hospital 1641-1981.
Udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 2000.

Birte Broch og Erik Gøbel: Køge-Fonden 1936-1986.
Køge, 1986.

Birte Broch: Nordgaarden og Sædder Bakelit- og Plastikfabrik. I: BLADET for Lokalhistorisk Forening for Herfølge og Sædder Sogne. Særnummer, oktober 1988.

Birte Broch: Lovparkens historie.
Køge, 1992.

Birte Broch: Brogade 19, Hugos Gaard.
Udgivet af Diskontobanken i Køge, 1995.

Birte Broch: Fortegnelse over aviser i Køge Byhistoriske Arkiv, Højelse Sognearkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne. I: LARA-NYT nr. 1, 1997. Side 10-13.

Birte Broch: Arkitektarkiver. En overset kildegruppe på lokalarkiverne.
I: LARA-NYT, nr. 2, 1999. Roskilde, 1999. Side 12-15.

Mette Henriksen: Køge Socialfilantropiske Boligselskab 1952-2002.
Køge, 2002.

Børge Kjeldsen: Historien bag navnet 1 og 2.
Udgivet af Lørdags Avisen, 1994 og 1995.

Gudrun Steen Knudsen: Svenske Marie, Tessebølle.
Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, 1991.

N.F.S. Grundtvig 1783-1872. Glimt af embedsvirksomhed og privatliv. Ved August Eriksen (1983) og Birte Broch (1997).
Køge, 1997.

Fra det nu forsvundne Roskilde Amt. Udgivet af LARA på Strandbergs Forlag.
Uden trykkested, 1986.

Erik Wassard: Fra det nu forsvundne Køge.
Strandbergs Forlag, 1999.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.