Publikationer

koege-Studier-2012Her på siderne kan du se en oversigt over de publikationer, der er udgivet af Køge Arkiverne alene eller sammen med andre. Udgivelserne består af en række af bøger samt årsskriftet Køge Studier, der er udgivet siden 1988.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.