Program – Køge Byarkivs Venner

Her finder du det aktuelle program for Køge Byarkivs Venner for foråret 2020.

Foredrag om en russisk-jødisk flygtningefamilies skæbne og hjælp i St. Ladager under krigen. Foredrag med Leif Lørring   

Tid: Tirsdag 10.3.2020 kl. 19.30
Sted: Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen

Foredraget tager udgangspunkt i familiens flugt til Danmark før Første Verdenskrig og omtaler dens hårde skæbne før og under Anden Verdenskrig. Med hjælp fra flere lokale voksne, der var store børn under krigen, fortælles, hvordan familien reddede sig fra tyskernes jødeaktion under Anden Verdenskrig gennem en enestående indsats fra en landmandsfamilie i St. Ladager.

Foredraget vil komme ind på, hvordan vores lokale modstandsgrupper i Ladager, Ejby, Skensved og Borup med held undgik at blive taget af schalburgfolk/tyskerne. I den forbindelse inddrages ny viden fra naboområdet (det tidligere Holbæk Amt), som indikerer, at flere af vores lokale modstandsfolk såvel som den jødiske familie nok var tættere på at blive afsløret, end de selv troede

Generalforsamling   

Den årlige generalforsamling i Køge Byarkivs Venner
Tid: Onsdag 22.4.2020 kl. 19.30
Sted: Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen.

Årets generalforsamling finder sted tirsdag den 22.4. på Teaterbygningen i Køge. Efter generalforsamlingen vil der være filmaften, hvor vi viser nogle af de mange populære film fra Byarkivets samlinger.

Foreningen giver kaffe og kage på denne aften. Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for Køge Byarkivs Venner
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge-Fondens bestyrelse.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år.
11. Eventuelt.

Køge Kunstneren Povl Lond
Søren Lond fortæller om sin far, kunstneren Povl Lond
Tid: Mandag 11.5.2020 kl 19.30
Sted: Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen  

Tolderen og kunstneren Povl Lond flyttede i 1946 til Køge, der kom til at danne ramme om hans virke. Landskabet, byen og mennesket var centrale motiver i hans kunst. Hans virke omfattede oliebilleder, tegninger i kul, blyant, oliekridt og pastel samt et større antal linoleumssnit, heriblandt mange i postkortformat, tænkt som økonomisk overkommelig kunst. Desuden udførte Povl Lond en række plakater til byens kulturelle og politiske institutioner.

Hans søn, Søren Lond, vil fortælle om sin far som menneske, familiefar, køgenser, politiker og kunstner, fortælle historier og anekdoter og vise nogle af hans værker.

Der er alt i alt lagt op til en festlig aften med musikalske indslag og meget andet godt.