Byarkivet får arkivalier fra endnu een af Køges store virksomheder

Køge Byhistoriske Arkiv har i forbindelse med lukningen af produktionen på Codan Gummi i Den hvide By, fået overdraget en række fine arkivalier fra Codan Gummi. Arkivalierne er med til at fortælle historien om Codan Gummis historie, og er et vigtigt bidrag til Byarkivets samlinger. Arkivalierne er allerede under registrering af arkivets frivillige medarbejder, Raymond … Read more