Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Havn

I denne uge har vi valgt at bringe to fotografier, der viser udsigten over Søndre Havn i Køge. Fotografierne er udaterede, men et kvalificeret gæt kan bringe os nærmere et årstal. Fotografierne er taget fra F.A. Hansens trælast, der dengang lå langs jernbanen. Købmand F.A. Hansen købte Oluf I. Jensens gård, Brogade 5-7 i 1878 … Read more

Køge, Åhavnen – Varme hænder

I forbindelse med 75-året for redningen af de danske jøder, blev der opstillet et monument på Søndre Havn i Køge, umiddelbart ved siden af Åbassinet.  Det er Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn, der har opstillet mindet om hjælpen til de danske jøder under flugten til Sverige i september 1943. Hjemmeværnsforeningen har rod i modstandsbevægelsen, som – … Read more

Oversigt over ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard

I forbindelse med ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard, blev der lavet et omsætningsregister til husnumrene. Hvis man sidder med ældre kilder som vejvisere osv., kan det være meget nyttigt til at finde frem til den nutidige adresse. Læs Oversigt over ændringen fra Nørregade+Københavnsvej til Nørre Boulevard (PDF – 2,9 MB). Sidst opdateret 28/03/17

Fortællinger fra Søndre Havn – Syv film

Køge Arkiverne præsenterer “Fortællinger fra Søndre Havn”. Fortællingerne er et nyt tilbud, som du finder langs Tråden. Se videofortællingerne her på siden. ”Tråden” er et stiforløb, der går fra Nørregade (KØS), over Torvet til Søndre Mole. På den måde medvirker stien til at binde centrum sammen med den nye bydel. Langs Tråden kan du gå … Read more

Køge, Københavnsvej – Poul Gernes sten, hjørnet af Københavnsvej og Ringvejen

Blomsterstenen er en af de sten som billedhugger Poul Gernes udførte i 1985. Stenen er af natursten og er udsmykket med blomster. Den er placeret på hjørnet af Københavnsvej og Ringvejen, og næsten som et vartegn for byen byder blomsterstenen velkommen til byen. Gernes har skabt to andre sten, der er opstillet i Køge; en … Read more

Køge, Københavnsvej – Skulptur ved Mølleparken

Skulpturen ved bebyggelsen Mølleparken blev opstillet i 1988. Fiberbetonskulpturen er udført af kunstneren Claes Lorenzen, Vordingborg. Skulpturen viser et sceneri fra en mølle fra forrige århundrede med et par møllere, der bærer sække på ryggen, rundt omkring er spredte møllehjul og en lille nisse, der kigger frem. Motivet med møllerne illustrerer, at her tidligere lå … Read more

Nyt galleri fra Køge Havn

I anledning af Køge Byhistoriske Arkivs 77 års fødselsdag har vi lagt 99 billeder fra Køge Havn her på vores website. Du finder dem ved at gå på opdagelse i galleriet med havnefotografier her på siden. Sidst opdateret 30/01/13

Rejsegilde hos “Cylindric” på Køge Havn

Rejsegildet gjaldt den nye bygning hos “Cylindric”, Danmark, som forventes færdig først i 1961. Bygningen dækker 250m2 og ligger parallelt med de 2 lignende haller. Der skal indrettes reparationsværksted for de gasflasker, der har mindre skader. Der indrettes spisestue og omklædningsrum. Udvidelsen betyder beskæftigelse for yderligere 5 -6 mand. (ØF 19. november 1960 side 4) … Read more

Nyt træk i kvarteret ved Køge Havn nr. 1 – 3

Autoforhandler bygger udstillingshal på 260 m2 ved jernbaneoverskæringen ved Køge Havn. Det er A/S Motor-Compagniet “Køge Bro”. Der bliver en facade på 40 meter. Der bliver plads til 14 – 15 biler. Byggeudgifterne bliver 40.000 – 50.000 kroner. (ØF 12. februar 1960 side 4) Sidst opdateret 11/12/12

To millioner liter olietank opføres ved Køge Havn

Svensk nyhed, der for første gang bygges herhjemme. Olietanken skal forsyne Kødfoderfabrikken “Sjælland” og de sjællandske andelsslagterier med billigere olie. Tanken, der skal rumme 2.100.000 liter brændselsolie opføres ved Søndre Molevej. Der er patent på tanken i 12 lande. Den er 16 meter i diameter og 14 meter høj. (ØF 18. november 1959 side 4 … Read more

Havnearbejder livsfarligt kvæstet i morges

Ved 9-tiden i morges skete der en frygtelig ulykke på Søndre Havn ved Gødningskompagniet, hvor havnearbejder Herman Frederiksen, Codanvej 15, blev livsfarligt kvæstet af en lossebom, der rev sig løs. Han stod sammen en kollega på et hestekøretøj, da bommen pludselig med voldsom fart gyngede ud over kajen. En tankvogn, der holdt ved siden af, … Read more

Havnens træer forsvinder

Så er der kun eet træ tilbage af de 3 gamle træer på havnen foran restaurant “Guldfisken” – altså bortset fra det såkaldte “øl-træ”, der stadig lever i bedste velgående. I morges, præcis klokken 7 styrtede træ nr. 2 foran “Guldfisken” omkuld. Træet var gået ud og var til fare for en dag at kunne … Read more

God dansk muldjord sænkes via Køge Havn i bugten.

Uddybningsfartøjet “Fjorden” er i færd med at fjerne mange tusinde kubikmeter slam fra Køge Havns bund. God dansk muldjord, som Køge Å har hentet helt oppe fra den anden side af Bjæverskov og tabt i Køge Havn. Slammet samles op i pramme og sejles ud i Køge Bugt. Der skal alene i denne omgang flyttes … Read more

Kanalsvømning fra Strøby Strand til Køge Havn.

I morgen den 20. august 1955 arrangeres “kanalsvømning” fra Strandhotellet ved Strøby Strand til havnemolen i Køge – en tur på 4 kilometer. Svømmerne ledsages af en båd med dommere og livredder. Der er 2 pokaler – til den hurtigste kvinde og mand. (ØF 19. august 1955 side 4) Omtale af svømningen, hvor Arvid Asp … Read more

Et natligt besøg hos kranføreren på kulkranen i Køge Havn.

Ikke alle sover i Køge om natten; der kommer en stigende og faldende lyd fra havnen. Det er kranen ved Køge Kulforretning. Avisens journalist – “OBS” – har besøgt kranfører Holger Sørensen i kranen en mørk nat. Der berettes om den præcision, der arbejdes med, når kranen kører frem samtidig med at grabben sænkes ned … Read more

Dansk Andels Gødningsforretning på Køge Havn

På kun 3 måneder er det lykkedes, at rejse Dansk Andels Gødningsforretnings 4 nye bygninger på havnepladsen. (Søndre Havn) Kapaciteten er på godt 2.500 tons gødningsstof. Skal kunne tage den norske salpeter mens varen er billigst. Billede og tekst i ØF 4. september 1952 side 4) DAG’s bygninger dækker 770 m2 og det tog 7½ … Read more

Tysk mortér i Køge havn

I oktober 1951 fik en arbejdsmand en interessant fangst i Køge havn, hvor han fiskede kul. Op af vandet kom en tysk mortér, der må have ligget i vandet siden tyskernes kapitulation i 1945. Mortéren mentes at have været monteret på havnekajen, hvorfra den kunne skyde brisant-granater, lysbomber og røgbomber. Mortéren blev efter fundet solgt … Read more

Synkefærdig marinekutter bragt til Køge Havn i nat

Patruljekutter “Græsholm” sprang læk 4 sømil ude i Køge Bugt. Havnefoged Mortensen og telefonmontør Bredo Sørensen sejlede til undsætning i hjemmeværnets kutter, der er stationeret i Køge Havn. De medbragte en lænsepumpe fra Falcks Redningskorps. Kutteren blev bugseret til Køge Havn og er nu påbedding. Der var en samlet besætning på5 mand.  (øF 30. maj … Read more

Paketfart mellem Køge og København

Kommissionær Frode Rasmussen påbegyndte en paketfart mellem Køge og København med den nybyggede motorpaket “Ena”, denne var bygget i Køge. Der var tre ugentlige afgange  mandag – onsdag – fredag. Sidst opdateret 26/11/12

Havnebommen flyttes

Den gamle havnebom, der spærrede havnen for sejlads, med mindre der blev betalt havnebompenge, blev fjernet og den nye havnebom blev placeret længere ude, omtrent hvor det nuværende havnekontor  ligger. Træstammerne til havnebommen, pæleværksadskillelsen samt til havnebomhuset, blev skovet i “Havneskoven”, hvor Skovparken nu ligger. Sidst opdateret 25/11/12

Betonfliser på bunden af Køge Havn

Der skal lægges betonfliser i sejlrenden ved klapbroen i Køge Havn efter at opmudringen er afsluttet. Man er nu i gang med at nedlægge kabler, der skal føre ledningerne til klapbroens maskiner. Så skal bunden planeres med ral – ca. 30 cm, herefter lægges betonfliser på bunden og op ad siderne. De 300 fliser, der … Read more

Mobilkran til Havnen

I byrådsmødet i aftes den 3. oktober 1961 besluttede man at købe en mobil lossekran, der med grab koster 208.000 kroner. Der er 7 måneders leveringstid. Den kører på store hjul – enkelte foran og dobbelte bagtil. Kranen har lukket førerhus og er forsynet med alle moderne hjælpemidler. Nyanskaffelsen betyder bedre service i lighed med … Read more

Hollandsk skib losser 10 tons cognac i Køge Havn (på kajen)

Første cognac-skib i Havnens historie anløber Køge for at spare 1 dags losning i København. Cognac’en kommer fra Bordeaux og La Pallice. Lasten svarer til 13.000 flasker, der er beregnet til flere modtagere i København, hvortil den skal transporteres på lastbil. Ladningen er kontrolleret af toldvæsenet i Køge, som herefter har forseglet lastbilen. (ØF 22. … Read more

Silhuet i havnebilledet forsvinder

Den mindste af Køge Kulforretnings 2 kraner på Nordre Kaj bliver i disse dage demonteret. Den er solgt til ophugning, da den i længere tid ikke har været i drift. Opgaverne skal løses af den lidt større kran. Det er et led i forretningens rationalisering. (ØF 11. august 1960 side 4) Sidst opdateret 10/07/12

Kransenedlæggelse ved Køge Havn

I formiddags (1. juli 1960) blev ved mindestøtten ved Køge Havn nedlagt kranse til minde om kampene i Køge Bugt i 1677 og 1710. Fra Sundets marinekommando mødte kommandørkaptajn E.A. Aalborg og orlogskaptajn Kunow, der på søværnets vegne mindedes de faldne. Marineforeningen for Køge og Omegn var repræsenteret ved bestyrelsen. Efter kransenedlæggelsen besøgte man Køge … Read more

Flyulykke i Kastrup Lufthavn lørdag eftermiddag

Et fly forulykkede i Kastrup Lufthavn lørdag eftermiddag den 16. juli 1960. Om bord var bl. a. 8 fodboldspillere fra landsholdet, der alle omkom, heraf Børge Bastholm Larsen og Erik Jensen fra Køge. Flyet havde ikke instrumenter til flyvning i regnvejr. Piloten Stig Vindeløv blev hårdt kvæstet og fik amputeret det ene ben (ØF 18. … Read more

Flere skibe til København omdirigeres til Køge

Køge Havns betydning som aflastningshavn for København stiger år for år, udtaler borgmester Aage Sund. Storhavn ved Køge er ikke utænkelig. Man må ikke overse, at Køge Havn råder over en sejlrende på 7 meters dybde. Der er muligheder for at udbygge havnen ved større inddæmninger syd for havnen. (ØF 14.marts 1961 side 4) Indtasterens … Read more

Det store tankanlæg ved Køge Havn påbegyndt

Det hamborgske kæmpefirma Johan Haltermann er nu begyndt det store byggeri på Køge Havn. 8 store tankbeholdere bygges i 2 omfangsrige bassiner. 9 svejsere fra Hamborg skal svejse de store beholdere. Der vil blive opført en 2-etages bygning, bygget et sporskifte ved Roklubben og tilførselsledning fra benzinbroen. (ØF 3. marts 1961 side 4 – 2 … Read more

Tysk kæmpe-virksomhed bygger til foråret benzin-anlæg i Køge Havn

Johan Haltermann, Hamburg har oprettet dansk datter-selskab. Første etape af byggeriet af benzinanlægget vil koste godt en halv million kroner. Kapaciteten bliver 6.000 tons forædlede tjæreprodukter. Projektet omfatter 12 overjordiske og 16 underjordiske tanke. Benzinanlægget, der bliver forsynet med alle mulige sikkerhedsforanstaltninger, kommer i drift i sommeren 1961. (ØF 25. januar 1961 side 1 – … Read more

Godsomsætningen i Køge Havn i 1960 stigende

690 skibe med en samlet nettotonnage på over 100.000 tons har i løbet af 1960 anløbet Køge Havn og losset og lastet over 196.000 tons gods. Godsomsætningen var fra den 1. april 1959 – 1. april 1960 185.000 tons. (ØF 10. januar 1961 side 7 – større omtale over 3 halve spalter + billede) Sidst … Read more

Skattefradrag for køgensere, der arbejder i København

Finansminister Viggo Kampmann vil til kommende ligningslov foreslå en ændring, der får betydning for alle skatteydere med arbejdsplads i København. Forslaget går ud på, at befordringsudgifter over 600 kroner kan fradrages på selvangivelsen. Køgensere kan få et fradrag på 216 kroner. Et månedskort til busserne plus bybane fra Valby koster 68 kroner pr. måned eller … Read more

Tågen har lammet trafikken på Køge Havn

I 3 dage har den tætte tåge, som hviler over landet, lammet trafikken på Køge Havn. Ingen skibe har kunnet komme ind i havnen. Det skyldes først og fremmest, at Køge Havn ikke er forsynet med tågesignaler, der kan lede skibene fra søen og ind til kajerne og de ventende kraner. Rent økonomisk er det … Read more

Havnekaj brød sammen

Havnekaj på Nordre Havn brød sammen, efter at en lastbil fra C. F. Petersen havde passeret. Der blev 2 dybe huller fyldt med havvand og sand. Årsagen er, at nogle planker i bolværket nede ved bunden af havnebassinet er slået i stykker, hvorved der er opstået et hulrum under vejbelægningen – billede. (ØF 30. december … Read more

Fjern storm skabte oversvømmelser på kysten – København – Rødvig

Tidligt i går morges den 29. november 1957 måltes vandstanden i Køge Havn til 72 cm over det normale og imellem kl. 12,00 og 14,00 steg vandet yderligere. Flere kældre blev oversvømmet i området omkring Køge Å. Også på Ølby Lyng måtte flere kældre pumpes tomme. I formiddags var vandstanden faldet til kun 40 cm … Read more

Ny havnebelysning taget i brug

I aftes den 9. oktober 1957 blev den nye belysning ved havnen i Køge tændt for første gang. De nye lamper udsender et roligt, gult lys, der spredes mere end tidligere og er betydelig bedre at arbejde ved. (ØF 10. oktober 1957 side 4) Sidst opdateret 9/07/12

Luftkrig ved havnen

I de lune aftener raser en voldsom luftkrig omkring træerne mellem Køge Kulforretning og Gasværket på Køge Havn. Store oldenborresværme har slået sig ned i trækronerne, og når insekterne vover sig ud på flyveture, napper mågerne sig under skrig og skrål en fed bid middagsmad. (ØF 22. juni 1957 side 4) Sidst opdateret 9/07/12

Havnefogden fylder 50 år

Havnefoged H. Mortensen fylder den 25. september 1956 50 år. I et længere interview fortæller Mortensen om arbejdet som havnefoged og om fritidsinteresser. Han er oppe før en vis mand får sko på. H. Mortensen har ansvaret for, at der er ro og orden på havnen og hvor skibene skal ligge ved kajen. (ØF 22. … Read more

Automatiske bomme ved Ringvejen og Københavnsvej.

Køge-Ringsted-Banen har allerede modtaget materialerne til de automatiske bomme. Nu venter man kun på, at frosten vil slippe sit tag før arbejdet kan gå i gang. Bilisterne vil ikke blive fristet til at tage chancen”. Udenbys bilister har ofte overset lyssignalerne. (ØF 13. marts 1956 side 4)” Sidst opdateret 9/07/12

Nyt stort anlæg ved Køge Havn.

En to-etagers betonbygning er for øjeblikket ved at skyde i vejret på Køge Havns sydside ved Dansk Andels Kulforretning. Det er et nyt og moderne påfyldningsanlæg. Der er tale om en forøgelse af kapaciteten, idet det nuværende anlæg bibeholdes. Der er tale om en rationalisering, idet transporten ud til forhandlerne fortrinsvis sker pr. lastbil i … Read more

Bil knust i Ringstedbanens overskæring på Københavnsvej.

En folkevogn, der kom fra nord blev påkørt og slæbt 20 meter ad skinnerne. Toget havde nedsat hastighed til 20 km/t. Togets fører havde sin opmærksomhed på en bil, der kom fra syd. Folkevognens fører, der blev kastet ud af bilen, blev indlagt på sygehuset med smerter i ryggen. (ØF 28. april 1955 side 1) … Read more

Stor flaskegasstation flytter fra København til Køge.

Esso’s tidligere olieanlæg på Køge Havn er overtaget af BP-oliekompagniet, København. BP har købt Esso’s lagerplads med depot, garager og administrationsbygning på Køge Havn, og inden udgangen af 1956 vil fyldestationen være flyttet til Køge. Fyldestationen skal forsyne området øst for Storebælt. (ØF 13. maj 1955 side 3 – ½ spalte) Sidst opdateret 10/12/12

Køge Husmoderforening havde i går d. 21. marts 1955 sin københavnertur.

På Køge Husmoderforenings københavnertur i går d. 21. marts 1955 var der 2 hold damer på hver 45. Man besøgte henholdsvis Jensen og Møllers Bisquit-fabrik, hvor der serveredes kaffe med alt, hvad fabrikken fremstiller, og Plumrose konservesfabrik, hvor damerne fik tomatsuppe og pølser. Man spiste på National-Scala, og om aftenen var man i Det nye … Read more

Grundstenen lagt til aldersrenteboligerne på Københavnsvej.

I formiddags blev grundstenen til de nye aldersrenteboliger mellem Københavnsvej og Pedersvej lagt. Der opføres 36 lejligheder – heraf 9 for ægtepar. Det var ikke en helt almindelig grundstensnedlæggelse borgmester Niels Albrechtsen foretog, idet kælderetagen allerede er opført og etageadskillelsen herover er bygget. (ØF 20. december 1954 side 4) Sidst opdateret 9/07/12

Danmarksmestrene i fodbold vil løbe stafet i København.

I forbindelse med karnevallet i Køge 31. juli og 1. august 1954 vil Danmarksmestrene løbe stafet til Købemhavns rådhus, hvor overborgmester H. P. Sørensen vil få overrakt et guldæg af Hilmar Staalgaard som repræsentant for Køge Byfest. Løbet foregår i morgen d. 25. juni 1954. (ØF 24. juni 1954 side 6) I avisen den 26. … Read more

Stangede håndgranat i Køge Havn.

I øjeblikket stanges der ål på isen i Køge Havn; men der kommer også mange andre ting op. Det mærkværdigste og farligste blev stanget af skibsmægler Aage Weismann Poulsen 15 meter ude i Havnen. Han mener, at der måske ligger en hel kasse håndgranater på bunden af havnen. (ØF 22. februar 1954 side 4) Sidst … Read more

Isblokaden af Køge Havn forceret af Pan” i formiddag.”

Slæbebåden Pan” gik tidligt i morges i gang med at bane vej gennem isen for den store gaskuldamper “Henri de Werd”. En svensk damper “Melis” blev assisteret af “Pan” ud af havnen. Det fryser 8 grader. (ØF 3. februar 1954 side 1)” Sidst opdateret 9/07/12

Dramatisk episode ved Køge Havn.

Havnefoged Mortensen slået ned af rasende mand i går den 7. september 1953. Manden var ved at fjerne nogle brædder, der var lagt ned mellem skinnerne; Dette blev påtalt af havnefogeden, som bad den ældre mand om at lægge brædderne på plads. Manden blev så rasende, at han tog et bræt og slog havnefogeden for … Read more

Køge Kricket-drenge blev københavnsmestre.

Køge vandt københavnsmesterskabet i går den 9. august med en halvleg og 47 points. Det er første gang et københavnsmesterskab går til provinsen. Holdet bestod af følgende: Preben Hansen, Niels E. Jensen, Ove Willumsen, Teddy Petersen, Bent Kock, Ernst Sørensen, Finn Petersen, Leif Sonberg, Ole Jørgensen, Knud Andersen og Kjeld Nielsen. (ØF 10. august 1953 … Read more

En stor benzintank flyder rundt i Køge Havn.

Benzintanken skal sammen med yderligere en Esso-tank bugseres til benzinøen i København. Et underjordisk tankanlæg i Køge vil fuldt ud kunne erstatte de 2 tanke. (ØF 17. juli 1953 side 1) Billeder af bugseringen bringes i avisen den 18. juli 1953 Sidst opdateret 9/07/12

Trævarefabrikken reddet ved havnebranden.

Branden, der opstod i den nedlagte oliemølles lagerbygning, nåede ikke at brede sig til andre virksomheder. Brandvæsenet søgte at holde ilden i ave med vand fra 7 strålerør, idet man straks var opmærksom på og søgte at undgå faren for en brand i den tilgrænsende Køge Trævarefabrik. Ved branden hærgedes A/S Kemisk Værk Køge’s store … Read more

Bør Køge Havn udvides?

Direktør Laurits Poulsen, Dansk Andels Kulforretning i Køge udtalte i et fødselsdagsinterview, at havneudvidelse måtte til, om handelslivets trivsel i Køge skulle fortsætte. Borgmester Niels Albrechtsen udtaler, at det efter hans mening må blive en udvidelse mod nord. Der er flere synspunkter i artiklen. (ØF 21. marts 1953 side 3 og 6) Sidst opdateret 9/07/12

Jernbanebomme på Ringvejen og Københavnsvej i Køge

Der prøveopstilles jernbanebomme for Køge-Ringsted jernbanens overkørsler på Ringvejen og Københavnsvej som halve bomme. De kørende kan slippe ud hvis de “fanges” mellem bommene.” (ØF 17. december 1952 side 1)” Sidst opdateret 9/07/12

København-Køge vejen, millionplaner

Der tales om udvidelse af betonvejen for 9 millioner kr. og anlæg af en parallelvej til 30 millioner kr. Der foreligger nu fuldt udarbejdede planer for de længe diskuterede vejanlæg mellem København og Køge. I planerne foreslåes betonvejen udvidet til det dobbelte fra Frihedskroen til Cordosasvinget. Man vil få plads til udvidelsen ved at fylde … Read more

Vejen over havnearealet blev færdig

I Juni blev vejen over havnearealet (Toldbodvej) færdig, efter at der var arbejdet med den et helt år. Vejen kunne dog ikke åbnes for gennemkørende trafik, da der ikke kunne bevilliges cement til bygning af broen over åen. Sidst opdateret 9/07/12

Viadukten ved Københavnsvej

Efter lang tids forarbejde blev viadukten over jernbaneoverskæringen ved Københavnsvej taget i brug. Sidst opdateret 9/07/12

Omnibuskørsel fra København til Køge

Statsbanernes omnibusrute forlængede rutenettet helt til Køge torv. Ruten kørte af den nybyggede cementvej Køge – København. Sidst opdateret 9/07/12

Ombygningen af havnen blev færdig

Det nye svajebassin, den bredere indsejling til Køge Havn, den 250 meter lange cementmole, den 86 meter lange tværmole og den 50 meter lange tværmole (Djævleøen) blev færdige. De endelige udgifter beløb sig til ca. kr. 1.000.000. Sidst opdateret 9/07/12

Det nye Stadion ved Københavnsvejen

Det nye Stadion ved Københavnsvejen blev indviet. Det strækker sig over et areal på 10 tdr. land, og kom til at koste kr. 62.000. Sidst opdateret 9/07/12

Sænkekasser til havnemolen

Den første af de 15 store sænkekasser, der skulle bruges til den søndre mole, løb af stablen i September. Sænkekasserne, der blev støbt i jernbeton, blev støbt på den søndre side af åen ved klapbroen. Sidst opdateret 9/07/12

Havnens regnskaber

Køge havns regnskabsmæssige overskud fra 1924 og til 1931 var følgende: 1924-25——kr. 30.055 1925-26——kr. 17.342 1926-27——kr. 64.709 1927-28——kr. 45.817 1928-29——kr. 31.451 1929-30——kr. 11.495 1930-31——kr. 67.832 Sidst opdateret 9/07/12

Havnen skulle udvides

Det blev vedtaget, at Køge havn skulle udvides for kr. 1.155.000. Søndre mole skulle fjernes og en ny mole anlægges 75 meter sydligere. Der skulle samtidig bygges et stort svajebassin. Sidst opdateret 9/07/12

Kulkran på søndre havn

Dansk Andels Kulforretning fik opført en stor elektrisk kulkran på søndre havn. Sidst opdateret 9/07/12

Benzinanlæg på søndre havn

Det Danske petroleums Aktieselskabs store benzinanlæg på søndre havn blev taget i brug. Anlægget rummede 6 millioner liter og forsynede hele Sjælland. Sidst opdateret 9/07/12

Tankanlæg på havnens søndre side

Det Danske Petroleums Aktieselskab påbegyndte opførelsen af et stort tankanlæg. Dette skulle levere benzin til hele Sjælland. Anlægget lå på havnens søndre side, hvor Codanværftet tidligere lå. Sidst opdateret 9/07/12

Havnens søndre side blev kajinddækket

Køge byråd vedtog, at kajinddække det sidste stykke af havnens søndre side samt udskifte den gamle træbro over åudløbet med en oplukkelig jernbro. Sidst opdateret 9/07/12

Havnen

På havnens søndre side blev de yderste ca. 150 meter forsynet med bolværk. Omkostningerne beløb sig til kr. 7.000. Sidst opdateret 9/07/12

Oliefabrik på Køge havn

Den nyanlagte oliefabrik, på Køge havns nordre del, begyndte sin virksomhed med fremstilling af fernis, hørfrøkager og foderkager. Fabrikkens årlige forbrug af hørfrø skønnedes at blive 2.000 tons. Sidst opdateret 9/07/12

Havnens muddermaskine

I anledning af havnens muddermaskine, som sank den 20. December 1886, udbetalte havnekassen kr. 151 og 47 øre til udgifter ved hævning og reparation af muddermaskinen. Sidst opdateret 9/07/12

Jagtret i Havneskoven

Vallø Stifts overførster begærede tilladelse til at føre opsyn og have jagtretten i Havneskoven (Sandmarksskoven, hvor Skovparken nu ligger), som ejedes af Køge kommune. Da Køge Jagtforening hørte dette, anmodede de ligeledes om at få opsyn og jagtretten i den 3 skæpper og 1 tdr. hartkorn store skov, da de i forvejen havde lejet den … Read more

Havneudløbet

Havneudløbet blev forlænget med en stenmole på 115 alen (71,5 m) mod nord. Sidst opdateret 9/07/12

Havnedæmning

En lang havnedæmning langs åmundingens nordside (nordre Havnegade) blev påbegyndt. Den startede omtrent fra nuværende havnefogedkontor. Sidst opdateret 9/07/12

Havnen ødelagt af østenstorme

Havnen, der var livsvigtig for byens trivsel, blev igen ødelagt af østenstorme. Havnen, som sidst blev ødelagt 17 år tidligere, var netop blevet færdig. Sidst opdateret 9/07/12

Havnen ødelægges

Havnen er atter udsat for store ødelæggelser og tilsanding efter voldsomme østenstorme. Havnen var fyldt med sand og tang. Ved daglig vande var der tørt 2 m ud fra bolværket. I sejlrenden var dybden ca. 2 m. Sidst opdateret 9/07/12

Havnen blev ødelagt

Havnens bolværk og kister (nedrammede pæle fyldt med kampesten) blev ødelagt af en voldsom østenstorm, som samtidig tilsandede havnen, så denne ikke kunne besejles. Sidst opdateret 9/07/12

Havnen anlægges

De første bolværker, som betegnes havn, beliggende i den yderste del af åmundingen ved den nuværende havn, blev nævnt. Sidst opdateret 9/07/12

Køge Arkiverne åbner ”Fortællinger fra Søndre havn”

Lørdag den 2. juni præsenterer Køge Arkiverne med støtte fra Køge Kyst ”Fortællinger fra Søndre Havn”. Videofortællinger med havnehistorier fortalt på din mobiltelefon, mens du er på stedet. Lørdag den 2. juni åbnes det nye tilbud ved en havnevandring. Turen starter ved Klapbroen kl. 13, og alle er velkomne til at deltage. Turen varer ca. … Read more

Tråden – Åhavnen

Her ved udmundingen af Køge Å var der i århundreder åbne strandenge. Kun fiskerne benyttede området til deres både, skure, garn og bødepladser. Blandt de første virksomheder i Åhavnen var bådeværfterne. Forinden havde der været skibsbyggerier på Havnepladsen. I 1749 etablerede den københavnske skibsreder Carl Wilder et værft her. Godt 100 år senere i 1866 … Read more

Tråden – Havnen

Dette sted har gennem århundreder summet af liv og aktivitet. Fiskere og søfolk fra skibene, købmænd og handlende, beboere i havnens huse, værtshusgæster, havnearbejdere og nysgerrige børn og voksne tog del i en travl hverdag. Havnen har ligget her siden 1400-tallet. Køges oprindelige havn lå i købstadens sydlige udkant ved Køge Bro, langs med Fændediget. … Read more

Ny arkivar på Køge Arkiverne

Frederik Stålfors Hansen

Køge Arkiverne er blevet tilført nyt blod i form af arkivar Frederik Stålfors Hansen, der erstatter Lars Kjær på posten. Dermed er personalet fuldtalligt og består af arkivleder Anette Månsson, arkivassistent Kirsten Søndergaard Nielsen og så altså arkivar Frederik Stålfors Hansen. Glen Sarkas stilling som bogholder (og meget andet) bliver ikke genbesat, men visse af … Read more

Julekalender 2020

Her finder du arkivets julekalender, som kunne følges hver dag i julen 2020 på Køge Byhistoriske Arkivs facebookside. Den første søndag i advent skyder julen i gang. I år har julemanden tyvstartet, så det store træ på Torvet blev allerede tændt sidste søndag. I anledning af corona blev begivenheden live-streamet. Som det ses på billedet … Read more

Køge Studier 2019 udkommer 10. september

Køge Studier 2019

Køge Studier indeholder hvert år en lille håndfuld historiske fortællinger fra Køge-egnen. Desuden bringes Køge Arkivernes årsberetning fra året der gak. Af samme grund er tidsskriftet dateret 2019, selvom det udkommer i 2020. I årets Køge Studier glæder vi os denne gang til at præsentere tre meget dramatiske/aktuelle artikler. I anledning af den pågående udvikling af … Read more

Glimt fra Køges Historie – Mindesten, Sandwich og Hjemmeværnsforeningen for Køge Omegn

Af Xenia J.L. Jørgensen, frivillig ved Køge Byhistoriske Arkiv I år, den 5. maj 2020, er det 75 år siden Danmarks befrielse og Anden Verdenskrigs afslutning. Det fejres på forskellig vis i Køge , blandt andre af Hjemmeværnsforeningen for Køge Omegn. Foreningen afslører af en helt ny mindesten d. 3. Maj 2020. På Køge Byhistoriske … Read more

Glimt fra Køges Historie – Kyndelmisse

Af Xenia J.L. Jørgensen, frivillig medarbejder ved Køge Byhistoriske Arkiv Vi nærmer os den første fredag i februar 2020 – og i Køge betyder det selvfølgelig kyndelmisse! Sidste år havde vinterkulturnatten 25 års jubilæum, og den opmærksomme køgenser ved, at det er på et hængende hår, at traditionen overlevede til det nye årti. Gennem årerne … Read more

Glimt fra Køges Historie – Køge Bio

Historien om Køges biografer begynder omkring 1898. Her kommer de første omrejsende biografer, som vi kender til, til Køge. ”Kinematografen” var for eksempel i december 1898 på rundtur på Østsjælland. En lørdag i december 1898 besøgte biografen Køge og gav forevisning i Hotel Prinsens sal. Mange lokale kroer og selskabslokaler på købstadshoteller rundt om i … Read more

Køge Arkiverne følger regeringens nye retningslinjer for kulturlivet og holder lukket indtil videre. Har du spørgsmål eller efterspørgsler kan vi kontaktes på byarkiv@museerne.dk.
Arkivet i Herfølge holder dog åbent tirsdage 10-12.