Udgivelse af Køge Studier 2020/2021

Årets Køge Studier udkommer ved en festlig reception
Fredag den 24. september kl. 15 udkommer Køge Studier 2020/2021 ved en reception på Køge Byhistoriske Arkiv, Nørregade 4. Alle er velkomne.
Formanden for Køge Fonden, Mogens Pejtersen glæder sig til at Køge Studier udkommer: “Den lokalhistoriske årbog er lidt af et flagskib for Køge Fonden. Den knytter Køge Arkiverne sammen, og giver lejlighed til at opdyrke ny og spændende viden om hele Køges historie. Jeg glæder mig særligt til at læse artiklen om Herfølge Boldklubs 100 års jubilæum,“ smiler formanden, som også er tidligere Herfølge-spiller.
Det er Bo Michael Hansen, der har skrevet artiklen Herfølge Boldklub 1921 fylder 100 år. Artiklen er en personlig fortælling, der dog baserer sig på de tilgængelige kilder.
Den anden artikel er Bosniak-eskadronen i Køge, og det er Jimmy Munk Larsen, der har skrevet den. Hvem skulle have troet, at Køge engang var befolket af en flok beredne soldater med turban og krumsabel?
I den tredje artikel har Verner Nielsen samlet oplysninger og beretninger om Zone-Redningskorpset i Køge. Vi hører både om redningsopgaverne ude på vejene og kommer med hjem i stationslederens private hjem.
Den 4. og sidste artikel er skrevet af Køge Studiers nye redaktør, arkivar Frederik Stålfors Hansen. Han har skrevet Køge Byhistoriske Arkivs historie og glæder sig til at vise sit svendestykke frem: ”Det har været en spændende opgave at få som noget af det første som arkivar her i byen,” siger han, og fortæller, at han glæder sig til mange flere år som redaktør af det lokalhistoriske årsskrift.
Udover årets artikler har redaktøren også en nyhed at præsentere, nemlig et helt up-to-date indslag, der for fremtiden vil være at finde i Køge Studier. I år er det en fotoserie af corona-motiver. Andre år kan det være et ny-bebygget område eller noget andet aktuelt. For i dag er jo historie i morgen.
Køge Studier fungerer både som lokalhistorisk årbog og indeholder årsberetning for Køge Arkiverne, der består af Køge Byhistoriske Arkiv, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv.
Køge Studier kan købes på Køge Arkiverne samt hos Køges boghandlere. Prisen er 100 kr.

Køge Byhistoriske Arkiv ligger stadig inde med de fleste af de gamle årgange, så skulle der være huller i bogrækken, er læserne meget velkomne til at kontakte arkivet. På hjemmesiden findes et ajourført register over samtlige artikler i Køge Studier gennem tiderne, hvilket kan benyttes til at finde nye læseoplevelser.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.