Generalforsamling Byarkivets Venner

Dagsorden for generalforsamling i Køge Byarkivs Venner
onsdag den 19. maj 2021 kl.19.30

Af hensyn til forsamlingsforbud er det nødvendigt at tilmelde sig her.
Hvis det driller, ring til formand Ole Struer 2071 8665.

Generalforsamlingen afholdes igen i år på Teaterbygningen i Køge med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning v/formand Ole Struer

3) Regnskab for Køge Byarkivs Venner v/kasserer Marianne Iversen

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Marianne Iversen er villig til genvalg
Vibeke Krogsgaard er villig til genvalg
Inge Feigh er villig til genvalg

6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Trine Klockmann er villig til genvalg
Malene Erkmann er villig til genvalg

7) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Lene Brysting Renault

8) Evt. indstilling af medlem til Køge-Fondens bestyrelse

9) Indkomne forslag
Forslag er ikke modtaget

10) Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år

11) Eventuelt

Til generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe/the samt kage. Efter den ordinære generalforsamlingen vil Byarkivet vise en film fra arkivet.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.