Arkivsamarbejder

De lokalhistoriske Arkiver i Køge Kommune drives af Køge Fonden.

Køge Byhistoriske Arkiv er medlem af Organisationen af Danske Arkiver (ODA).

Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne, Højelse Sognearkiv og Skovbo Lokalhistoriske Arkiv er medlemmer af Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark (SLA).

Se venligst:
www.dkarkiver.dk
www.danskearkiver.dk

Intern organisation
:

I Køge Kommune er der fire lokalhistoriske arkiver. De fire arkiver har fælles leder, cand. mag. Birte Broch.