Program

Her finder du det aktuelle program for Køge Byarkivs Venner, forår 2018

Enlige kvinders lod i 1900-tallet. Foredrag med Kirsten Ellermann

Tid: Tirsdag 27.2.2018 kl. 19.30
Sted: Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen

Køge Byhistoriske Arkiv modtager check på 70.000 kr. fra Unibanks Fond. Fra venstre daværende arkivleder, Birte Broch, arkivmedarbejder Vibeke Laursen, amtsborgmester Kristen Ebbensgaard, formand for Køge Fonden Kirsten Ellermann og områdedirektør i Unibank Sven Aage Kristensen. Foto: Elmer Madsen, 1996.

Køge Byhistoriske Arkiv modtager check på 70.000 kr. fra Unibanks Fond. Fra venstre daværende arkivleder, Birte Broch, arkivmedarbejder Vibeke Laursen, amtsborgmester Kristen Ebbensgaard, formand for Køge Fonden Kirsten Ellermann og områdedirektør i Unibank Sven Aage Kristensen.
Foto: Elmer Madsen, 1996.

Kom til foredrag med Kirsten Ellermann på Teaterbygningen. Ved foredraget vil Kirsten Ellermann fortælle om enlige kvinders lod i 1900-tallet. Fortællingen belyses ved eksempler fra egne erindringer. Vi skal høre om kvindeskæbner fra opvæksten i barndommens København til senere i livet, hvor Kirsten kom til Køge. På den måde belyses livsvilkår for de enlige kvinder, som ellers ofte går i glemmebogen, når man fortæller en periodes historie.

Aftenen foregår således, at der først er et oplæg på ca. en times varighed og derefter er alle velkomne til at bidrage med deres egne erfaringer og erindringer hen over kaffen. Har du selv en spændende fortælling om din oldemor, bedstemor, mor eller måske nabokonen fra din barndoms gade, så vil vi meget gerne høre den.

Kirsten Ellermann er vokset op i København og har gennem hele sit erhvervsaktive liv været tandlæge i Køge sammen med sin mand. 

Desuden har Kirsten Ellermann gennem mange år haft et tæt forholdt til Byarkivet. Både som formand for Køge Fonden og også for Køge Byarkivs Venner, begge poster som hun bestred i 10 år.  

Vinterbadeforeningen Valkyrien. Foredrag med Ellen Tange om vinterbadernes historie i Køge

Tid: Torsdag 15.3.2018 kl 19.30 
Sted: Rådhuskantinen, Køge Rådhus. Adgang gennem museumshaven, Nørregade 4. OBS! Vær opmærksom på adresssen.

Mindeudstilling for Hans Bendix på Kunstmuseet Køge Skitsesamling åbnes af museumsinspektør Ellen Tange. Foto: Kim Rasmussen, 1991.

Mindeudstilling for Hans Bendix på Kunstmuseet Køge Skitsesamling åbnes af museumsinspektør Ellen Tange.
Foto: Kim Rasmussen, 1991.

Kom til foredrag med Høvding Ellen Tange og hør om Valkyriens historie. I 2017 kunne foreningen markere sit 25-års jubilæum og  det er i den anledning, at Køge Byarkivs Venner har sat Valkyrien på programmet. Valkyrien er i dag en af Køge Kommunes største og  mest livskraftige foreninger med 748 medlemmer (november 2017) og en fortsat medlemstilgang. 

I foredraget vil Ellen Tange komme ind på badningens historie på Søndre Strand, hvortil der knytter sig lange traditioner.

Vinterbadningens historie startede allerede i den gamle badeanstalts på Søndre Havns tid. Her kunne man, når sæsonen sluttede, låne en nøgle af bademesteren mod et gebyr på 2 kr.,  og således fortsætte sin badning vinteren igennem. I 1970 blev den gamle faldefærdige badeanstalt revet ned og det satte et midlertidigt punktum for den organiserede vinterbadning. 

I 1992 blev der igen stiftet en ganske lille vinterbadeforening på Søndre Havn med blot 25 medlemmer. Siden er det gået slag i slag. Først kom der en lille badebro til, senere en lille skurvogn og senere igen sauna, omklædningsfaciliteter mv. i takt med, at medlemmerne strømmede til det kolde gys på Søndre Strand.

Grundet byggeplaner på Søndre Havn i forbindelse med Køge Kyst, skal Valkyrien flytte fra sin nuværende placering og de eksisterende rammer inden for de kommende år. Ellen Tange kommer også kort ind på fremtidsplanerne for Valkyrien, som de ser ud lige nu.

Ellen Tange er kunsthistoriker og var fra 1985-2006 leder af Kunst-museet Køge Skitsesamling. 

 Generalforsamling. Den årlige generalforsamling i Køge Byarkivs Venner

Tid: Torsdag 12.4.2018 kl. 19.30
Sted: Musikcafeen, Teaterbygningen i Køge.

Årets generalforsamling finder sted tirsdag den 12.4. på Teaterbygningen i Køge. Efter generalforsamlingen vil der være filmaften, hvor vi viser nogle af de mange populære film fra Byarkivets samlinger. Foreningen giver kaffe og kage på denne aften.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for Køge Byarkivs Venner
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge-Fondens bestyrelse.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år.
11. Eventuelt.