Program

Her finder du det aktuelle program for Køge Byarkivs Venner.

 

Solgårdsparkens historie

Carl Olli Petersen fortæller om Solgårdsparkens historie

Tid: Mandag 6.3. kl. 19.30
Sted Teaterbygningen i Køge, Musikcafeen

Carl Olli Petersen har udgivet bogen Fra sommerhus til folkepark om Solgårdens og Solgårdsparkens historie gennem 100 år.

Man kan høre fortællingen om stedets historie lige fra det var forfatter og skuespiller Karen Bramsons sommerhus, som hun etablerede i 1904, til den folkepark med Ørneterrassen, som vi kender i dag.

Solgården blev opført i 1904 som en strandvejsvilla. I 1917 blev den solgt til skibsreder

Marius Nielsen, der ejede bygningen helt frem til 1946. Han solgte den igen til Københavns Kommunes Hospitalsvæsen, som omdannede den til behandlingshjem for først tuberkulosepatienter, siden nervepatienter og sidst psykiatrisk afdeling under Sankt Hans. I sine sidste år blev den til asylcenter drevet af Røde Kors. Bygningen blev endeligt revet ned i oktober 1986.

 
Generalforsamling

Den årlige generalforsamling i Køge Byarkivs Venner

Tid: Tirsdag den 25. april kl. 19.30
Sted: Musikcafeen, Teaterbygningen i Køge.

Årets generalforsamling finder sted den 26.4. på Teaterbygningen i Køge. Efter generalforsamlingen vil der være filmaften, hvor vi viser nogle af de mange populære film fra Byarkivets samlinger. Foreningen giver kaffe og kage på denne aften.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter i følge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab for Køge Byarkivs Venner
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af 2 ( 3 ) bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuel indstilling af medlem(-mer) til Køge-Fondens bestyrelse.
9. Indkomne forslag.
10. Orientering om arbejdet i Køge-Fonden i det forløbne år.
11. Eventuelt.

Udflugt til Claras Kirkegård

Besøg Claras Kirkegård med afdelings- og arkivleder Birte Broch

Tid: 12.6.2017 kl. 17-18.
Sted: Mødested ved porten til Claras Kirkegård.

På denne aften får du mulighed for at besøge Claras Kirkegård på Åsen. Fortællingen varer ca. 1 time fra kl. 17-18. Derefter spiser vi medbragt mad på plænen udenfor, hvis vejret er tillader det. Der er et begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding tilrådes.

Sidste frist for tilmelding er 12.5.2017. Tilmelding til Lars Kjær på lkj@museerne.dk eller på 51942006.